Ченгене скеле

Изграждане на нов културно-образователен и туристически център, посветен на рибарството. Така бургаската традиция ще бъде съхранена в природна и екологична среда, като едновременно с това ще бъде показана по интересен за туристите начин. Подобряване на довеждащата инфраструктура, включително по море - чрез изграждане на защитена лодкостоянка. 

Бъдещият етнографски комплекс ще покаже бита на рибарите с активното участие на местната общност – как се плете мрежа, как се връзва въдица, как се готви морска храна.