Нов експозиционен и демонстрационен център „Акве калиде“

Нов експозиционен и демонстрационен център в туристическия комплекс „Акве калиде“ ще запознава по атрактивен начин посетителите с широкоспектърната употреба на лековитите бургаски минерални води, известни от Античността до днес. Услугата ще бъде съчетана с богатата археология в района. Ще бъде създадена нова музейна експозиция под покрив и на открито.