Детска болниица "Света Анастасия"

Тя ще бъде част от Европейската организация на детските болници (ECHO). В изграждането ѝ е залегнала една основна философия - създаване на нов тип лечебно заведение, фокусирано върху грижата за детето и неговото лечение с активното участие на родителите или близките му, в дружелюбна и приветлива среда, с добри специалисти, посветени на малките пациенти.