Комплексен онкологичен център - Бургас ще стане най-модерният в България

Комплексен онкологичен център - Бургас ще стане най-модерният в България със затваряне на цикъла от предоставяни медицински услуги - дооборудваме го с ПЕТ скенер, гамакамера за брахитерапия, осигуряване на максимални условия за диагностика, лечение и последващо наблюдение на този тип заболявания. Вече стартира изграждането на нова сграда към КОЦ, в която ще бъде разположено Отделението по нуклеарна медицина и сектор „Брахитерапия“ към Отделението по лъчелечение.