Нов корпус на белодробната болница

Продължаващото подобряване на здравната грижа изисква разширяване на белодробната болница. Допълнителните помещения ще се използват не само за медицинска дейност. Сред тях ще има и лекционни зали за обучение на студенти. В момента тече процес за акредитация на Белодробната болница като университетска база.