Телемедицина

Осигуряване на специализирани медицински консултации за жители в отдалечени населени места, за възрастни и трудноподвижни хора, чрез изграждането на интегрирана система за телемедицина, която да позволи включване на всички граждани, които имат ограничен достъп до медицинска грижа. Първият в страната реално функциониращ проект по телемедицина е разработен от Община Бургас, заедно с УМБАЛ Бургас АД и преподаватели от Медицински факултет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.