Грижа за зелената система

В следващите четири години чувствително ще се увеличи броят на засадените нови фиданки. Избраните зони за засаждане са територии в паркове, градини, улици, залесителни пояси, междублокови пространства.  Община Бургас ще осигури подкрепа при избора на растителни видове, начина на тяхното засаждане и укрепване.

Предстои благоустрояване на:

  • парк „Св. Троица“ в ж.к. „Славейков“ 
  • парк „Славейков“
  • парк „Изгрев“
  • парк „Езеро“