Програма „Моят град, моят квартал, моята улица”

Програма за масово облагородяване на вътрешноквартални пространства „Моят град, моят квартал, моята улица”. В програмата ще могат да се включат всички бургазлии, живеещи в сгради с режим на етажна собственост, построени върху терени общинска собственост. Кандидатстването ще става пред Общината, чрез заявление по образец. Правила за кандидатстване ще бъдат подробно разработени и предложени за гласуване от общински съвет. Програмата ще има състезателен характер.